Privacyverklaring

Repaircity, gevestigd aan Nieuwe Markt 65H, 4701AD in Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.repaircity.nl

Nieuwe Markt 65H

4701AD Roosendaal

[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Repaircity verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je online een afspraak maakt of gebruik maakt van onze diensten:

Voor- en achternaamAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresMerk en type toestelKleur van het apparaatSoort reparatie

Als je onze website bezoekt maar geen order plaatst of een online afspraak maakt, kunnen we toch persoonlijke informatie van je verzamelen. Het gaat dan om de volgende informatie:

IP-adres (voor Google Analytics)BezoekfrequentieOverige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonischLocatiegegevensGegevens over jouw activiteiten op onze websiteInternetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Repaircity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het maken van een online afspraakJe te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenJe te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenOm goederen en diensten bij je af te leverenRepaircity analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Repaircity bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je

gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die Repaircity verkrijgt bij het maken van een online afspraak worden voor maximaal 2 jaar opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden Repaircity deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Repaircity blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Repaircity gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Repaircity en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Repaircity neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat waardoor de gegevens die je invult versleuteld worden verstuurd.Onze systemen en software worden regelmatig geüpdatet en voorzien van de laatste beveiligingsupdates.Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens.Wij maken regelmatig back-ups van jouw gegevens om deze te kunnen herstellen bij eventueel verlies of beschadiging.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Indien nodig zullen wij direct actie ondernemen om het probleem op te lossen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Repaircity behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens zijn: Repaircity Nieuwe Markt 65H 4701AD Roosendaal Telefoonnummer: 085 130 80 30 E-mailadres: [email protected]